Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.Gardrops.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, Gardrops tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir.

Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Gardrops arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmeyi ve eklerini okuduğunuzu, tüm hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

1 - Tanımlar

Gardrops: Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Site: www.Gardrops.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ve gerekli noktalarda akıllı telefon uygulamaları

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı (Alıcı): Site üzerindeki bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü talep eden, ödediği Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, kendisi Kullanılmış /Kişisel ürün’e onay verene kadar, Gardrops tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak Gardrops’u temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı’yı,

Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı (Satıcı): Site üzerinde Kullanılmış/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik bedelin tahsili ile sınırlı olarak Gardrops’u temsilci olarak yetkilendiren, Gardrops’a yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı,

Gardrops Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup olmayan gerçek kişi Kullanıcı’nın, Site’den bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü Site üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin Gardrops tarafından yürütülmesi, bu kapsamda Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına Gardrops tarafından tahsil edilmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın Gardrops’a ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Gardrops tarafından, Site üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan hizmetleri,

Kullanılmış/Kişisel ürün: Kullanıcı’nın kendi kişisel kullanımı için Site haricindeki bir üçüncü kişi satıcıdan satın aldığı/üçüncü kişiden edindiği, bir süre kullandığı ve elden çıkarmak amacıyla Site üzerinde yayınladığı bayan giyimine yönelik kıyafet, ayakkabı, çanta, gözlük, şapka gibi her türlü giyim, aksesuar ve benzeri kullanılmış/ikinci el ürünleri ifade etmektedir.

Kullanıcı’nın kendi kişisel kullanımı için, bir üçüncü kişi satıcıdan satın aldığı/üçüncü kişiden edindiği, Site’nin konseptine uygun olarak “kendi kişisel dolabında” yer alan, ancak etiketini çıkarma ve kullanma fırsatı bulamadığı ürünler de ikinci el kategorisinde yer alan ürünler oldukları için, Kullanılmış/Kişisel ürün tanımı kapsamında yer almaktadır.

Ancak Kullanıcı’nın üçüncü kişi satıcılar/tedarikçilerden satın alarak veya üçüncü kişilerden edinerek, sadece ticaret amacıyla elinde bulundurduğu ürünler, ikinci el ürün sayılamayacağından, Kullanılmış/Kişisel ürün tanımı kapsamında da yer almayacak, bu tarz ürünlerin Site üzerinde satılmaya çalışılması Site kurallarına ve Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırılık oluşturacaktır.

2 - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanmış ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi yürürlüğe girmiş olur. Fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

3 - Kapsam

Gardrops, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Gardrops, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Gardrops, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

4 - Hizmetler

Gardrops tarafından verilen hizmetler kısaca;

Sanal Pazaryeri

Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

5A. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5A.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.2. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, Gardrops’a tahsilat sürecinin yönetimi konusunda yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler.

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Gardrops’un verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına Gardrops tarafından tahsil edileceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler.

Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini Gardrops’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5A.3. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.4. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı’lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Gardrops'un kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gardrops'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.5. Kullanıcı'nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Gardrops'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5A.6. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Gardrops, Kullanıcı tarafından Gardrops'a iletilen veya Site üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5A.7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan Gardrops'un, Gardrops çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Gardrops, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5A.8. Hizmet’ten yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; Gardrops ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Gardrops ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gardrops, Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5A.9. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.10. Kullanıcı, Gardrops 'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5A.11. Gardrops, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, Gardrops tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Site’deki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5A.12. Kullanıcı şahsen kullanmış olmadığı, ikinci el olmayan hiçbir ürünü, Site üzerinde elden çıkarmaya çalışamaz.

5A.13. Kullanıcı’nın Site üzerinden ticari veya mesleki faaliyet yürütmesi ve/veya elinde bulundurduğu ürünleri pazarlamaya çalışması, Site’nin kullanım amacına ve kurallarına aykırı olup, kesinlikle yasaktır.

Site üzerindeki hiçbir Kullanıcı “müşteri” olmadığı gibi, Kullanıcı’lara esnaf/tacir ve müşteri ilişkisindeki bakış açısıyla yaklaşılarak, Site üzerinden gelir elde edilmesi yasaktır.

Site, satıcı/tacir/esnaf ve potansiyel müşterilerin bir araya geldiği online bir satış mecrası değildir. Site üzerinde bütün Kullanıcılar eşit konumda olup, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün iki Kullanıcı arasında el değiştirmesi için bir araya gelmektedirler.

Site’de Kullanıcı’nın oluşturduğu “dolap” veya “Gardropsu” kesinlikle bir ürün satış mecrası/dükkan değildir; “dolap” Kullanıcı’nın kişisel dolabı, yani “kişisel eşyaları” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, hali hazırda ticaret işiyle uğraşan tacir, esnaf vb. kişilerin, “dolap” kavramını dükkan şeklinde kullanma amacıyla Site’ye üye olmaları, kesinlikle Site’nin amacına aykırı ve yasaktır.

Bu maddeye aykırı davranan ve/veya Site’ye ticaret mesleğini sürdürebilmek için üye olduğu anlaşılan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine derhal son verilir.

Bu maddeye aykırı davranan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup Kullanıcı; Site’nin amacına aykırı olarak gerçekleştirdiği satış işleminden dolayı, diğer Kullanıcı’nın bütün talepleri karşısında şahsen sorumlu olacaktır.

5A.14. Dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi, temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır.

Her bir ilan sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik olmalıdır.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5A.15. Kullanıcı, Site üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresi (link) veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez.

Kullanıcılar arasındaki iletişim, Gardrops yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5A.16. Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz.

Bir Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında, sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Site üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5A.17. Kullanıcı Site üzerinde kendi ürettiği ve/veya tasarladığı ürünleri satamaz.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5A.18. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

5A.19. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü talep etmesiyle, Kullanılmış/Kişisel ürün açıklamasını, ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5A.20. Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı namına Gardrops tarafından tahsil edilecek, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir.

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla sınırlı olarak Gardrops’u yetkilendirdiklerini, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini Gardrops’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

5A.21. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’dan istediği bedelin Gardrops tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü 3 (üç) iş günü içinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın adresine gönderir.

5A.22. Kullanıcı talep ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün; Gardrops’a iade bildirimi yapılmadan, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, Gardrops, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden KDV dahil %20 Gardrops hizmet bedeli ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder.

5A.23. Teslim alınan Kullanılmış/Kişisel ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına transferi için Gardrops'a işlem talebinde bulunur.

Bu onayı veren Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar.

5A.24. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade koşulları; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir.

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Site’de sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.

 

5A.25. İade koşulları oluşmuş ise; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 2 (iki) gün içinde Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini Gardrops’a bildirir.

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; Gardrops tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil edilmiş Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü geri aldığına dair Gardrops'a bildirimde bulunması sonrasında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın hesabına geri gönderilir.

Kullanılmış/Kişisel ürün talep eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün gönderi bilgilerini Site’ye girmesini müteakip teslim günü dâhil 2 (iki) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.

5A.26. Kullanılmış/Kişisel ürün kargoya verilmeden, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde Gardrops, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına tahsil ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedelden, %20 + KDV dahil hizmet bedeli kesintisi yaparak, kalan tutarı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder.

5A.27. Site üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki Kullanılmış/Kişisel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, Gardrops'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda Gardrops’dan hiçbir talebi olamaz.

5A.28. Kullanıcı; Gardrops’un, Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; Gardrops’un Kullanılmış/Kişisel ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olup olmaması, Site üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Gardrops’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.29. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Gardrops'un Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5A.30. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını, ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.31. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.32. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün Site üzerinde elden çıkarılmasına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.33. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Gardrops'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.34. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Kullanılmış/Kişisel ürün'ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.35. Kullanıcı, Site’deki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Gardrops'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.36. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesi için Gardrops’a ilettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedelin, Gardrops’un KDV dahil yüzde yirmi Hizmet bedeli kesildikten ve Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın Gardrops'a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, anılan bedel üzerinde, Gardrops'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.37. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Gardrops'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Gardrops'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5A.38. Gardrops, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Site’de, Site’nin amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir. .

 

5A.39. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gardrops’un aleyhine Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5A.40. Kullanıcı'nın, Site'ye Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dolap" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dolap" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Gardrops Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5A.41. Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Site üzerinde elden çıkarması sonucunda Kullanıcı’nın hak kazandığı bedel, Kullanıcı onay verdiği takdirde, sadece Gardrops hizmet ağında ve sadece Site’de başka bir Kullanıcı tarafından elden çıkarılmak istenen bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün satın alınmasında kullanılmak üzere kendisine ait Gardrops Cüzdan’a aktarılabilir.

İşbu bedel Gardrops Cüzdan’a doğrudan veya Gardrops tarafından takdir edilecek bir miktar katkı eklenerek aktarılabilir. Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarmak isteyen Kullanıcı’nın Gardrops Cüzdan’a aktardığı bedeli daha sonra nakit olarak talep etme hakkı vardır.

5A.42. Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

5A.43. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

5A.44. Kullanıcı'lar, Gardrops tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Gardrops tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5B - Kullanım Şartları

Siteye eriştiğinizde veya Gardrops hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Gardrops hizmetlerinin kullanılması, Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Gardrops'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, Gardrops'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Gardrops altyapısına, sistemine zarar verilmesi, Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Gardrops'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

5C. Gardrops'un Hak ve Yükümlülükleri

5C.1. Gardrops, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Gardrops, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Gardrops'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Gardrops tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Gardrops tarafından doğrudan yapılabilir. Gardrops tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir. Gardrops satış süreçlerini hızlandırmak için Kullanıcı'nın listelediği ürün veya ürünleri, kendisine ait veya ait olmayan site, mobil uygulama veya platformalarda listeleme ve satma hakkına sahiptir. Farklı platformlarda yapılacak listeleme ve satış faaliyetleri ilgili şirketlerin kullanıcı sözleşmesi, kuralları, faaliyet şekillerine tabidir. Kullanıcı bu kurallar bütününe uymayı taahüt eder. Ancak Kullanıcı ürünlerinin sadece Gardrops'a ait platformlarda satışa sunulmasını Gardrops Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde listelediği ürünler 15 iş günü içinde ilgili platformlarda yayından kaldırılabilecektir.

5C.2. Gardrops, Site üzerinden, Gardrops'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Gardrops'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5C.3. Gardrops, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

5C.4. Gardrops, Kullanıcı’lar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Gardrops tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;

Gardrops, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5C.5. Gardrops yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir

Gardrops’un sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

5C.5. Site üzerinde Kullanıcı profili (Kullanıcı’ya ait bilgiler içeren alan) oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Gardrops, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

5C.7. Kullanıcı'nın, Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, hiçbir şart ve koşulda, Gardrops tarafından değiştirilmeyecektir.

5C.8. Kullanıcı, kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Gardrops'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5C.9. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Site üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, Gardrops'un konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve Gardrops'un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5C.10. Kullanıcı ve Gardrops hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Sözleşme’nin 5A.2. ve 5A.20. numaralı madde hükümleri saklıdır.

5C.11. Gardrops’un, Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Gardrops; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.5.12. Gardrops, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. Gardrops'a yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

5C.13. Gardrops, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında), Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak, Gardrops ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Gardrops'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Gardrops'un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5C.14. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Site'de elden çıkarması yasaktır. Gardrops, gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

5C.15. a) Kullanılmış/ikinci el olmayan bir ürünün, Kullanıcı tarafından Site'de satılmaya çalışılması ve/veya Site’nin ticari/mesleki amaçlarla kullanılması ve bu durumun Gardrops tarafından tespit edilmesi,

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

d) Kullanıcı'nın, No-Risk Sistemi'ne aykırı davranması,

e) Sözleşme’nin 5A.2. ve 5A.20. numaralı hükümleri uyarınca Gardrops’a verilen temsil yetkisinin geri alınması,

hallerinde Gardrops, Kullanıcı’nın üyeliğine bildirimde bulunmadan kalıcı olarak son verebilir.

5C.15. . Gardrops, iade koşullarından biri oluşmamış ise, yüzde yirmilik hizmet bedelini çıkardıktan sonra geri kalan bedeli fatura ederek Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya banka eft / havale yoluyla aktarır. Gardrops kendi hizmet bedeline yönelik mali sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır.

5C.17. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Gardrops, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle Gardrops'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

6 - Satış Koşulları

Ürün ve/veya Hizmet listelediğinizde, Satıcı sıfatıyla işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: Ürün ve/veya Hizmeti zamanında, Sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve Alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve Alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca Sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz. Satıcı olarak; Ürün ve/veya Hizmetleri Sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz Ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, Ürün ve/veya Hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu Ürün ve Hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu Sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu Sözleşme tarihinde bilinen ve/veya Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Gardrops'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, Ürün ve/veya Hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve Ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Gardrops tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. Satıcı olarak, Sitede Kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Gardrops'a karşı tedarikçinizin Site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Gardrops Kullanıcı Hesabı'ndaki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Gardrops'a işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Gardrops'a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Gardrops Kullanıcı Hesabı’n gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Gardrops'a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Gardrops Kullanıcı Hesabı'nda bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Gardrops'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Gardrops'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Gardrops'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Gardrops'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Gardrops'un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gardrops aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. Kullanıcılar arasında ürün takası yapmak ve teklif etmek yasaktır. Satıcı, listelediği ürünü Gardrops dışında başka bir kanaldan satmak için bilgi (kendi web adresini, fiziksel dükkan adresini, e-posta adresini, telefon numarasını, hesap bilgisi, IBAN veya herhangi bir irtibat bilgsi v.b.) satmak için bilgi veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim Gardrops yorumlar (Soru Sor) ile sağlanır. Yukarıda sıralanan araçların, her ne amaçla olursa olsun paylaşılması yasaktır. Satıcı veya  Alıcı, işbu sözleşmede belirtilen bir kısım işlemlerin Gardrops tarafından yapılabilmesi için Banka Hesap bilgilerini(IBAN), TC Kimlik Numarasını ve Telefon numarası bilgilerini; Gardrops arayüzünde belirtilen alana eklemek ile yükümlüdür. Gardrops, Satıcı’nın satış işlemi gerçekleştirmesi ve güvenliğini sağlamak amacıyla tahsil ettiği; kargo ve güvence bedelini, satınalma işlemi tamamlandığı gün tahsil ettiği toplam tutarı komisyon faturasını Satıcıya keser.