7 – Listeleme

Ürün ve/veya Hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz. Site’de “Paylaş” seçeneği ile ürün listelersiniz. Listelenen Ürün ve/veya Hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan Ürün ve/veya Hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Yasaklı Ürün ve/veya Hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek Ürün ve/veya Hizmetler satışa sunulamaz. Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan haller saklı kalmak kaydıyla Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar. Güvenli Alışveriş Sistemi dışında kullanıcıların kendi aralarında gerçekleştirdikleri iletişim aracılığı ile oluşan alım satın ile ilgili her türlü durumdan Gardrops sorumlu değildir.

8- Alışveriş Şartları

Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz. Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünler'in bedellerini, Güvenli Alışveriş Sistemi’ni kullanarak, Gardrops tarafından yönetilen Gardrops Kullanıcı Hesabı’na, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını sağlayacaktır. Alıcı, Satıcı'nın Site'ye Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren kargo şubesine ürün ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Ürün'ü teslim alması sonrası üründe bir sorun yok ise 2 gün içerisinde de Gardrops Kullanıcı Hesabındaki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Gardrops'a işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Gardrops'a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Gardrops Kullanıcı Hesabı'nda tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair Gardrops'a bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Gardrops'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Gardrops'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Gardrops'dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya eşdeğerinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması ile Satıcı'ya havale edilmesi için Gardrops Kullanıcı Hesabına'na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Gardrops'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Gardrops'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Gardrops'un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Gardrops'un ön Site içeriği ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Gardrops'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması ile Satıcı'ya havale edilmesi için Gardrops Kullanıcı Hesabına'na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Gardrops'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Gardrops'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Gardrops'un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Gardrops'un ön Site içeriği ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Gardrops'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Gardrops'un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder. Alıcılar İçin Kurallar: Gardrops kuralları, tüm Gardrops Kullanıcılarının güvenli ve eğlenceli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için vardır. Bir Alıcı olarak Kullanıcı Sözleşmesi'ni inceleyip kuralları bilmeniz ve işlemlerinizi bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Gardrops dışında işlem gerçekleştirmek için bir Satıcıyla irtibat kurmanız ve kendisine Site harici işlem gerçekleştirmeyi teklif etmeniz kural ihlalidir ve üyelik iptalini gerektirir. Kullanıcı Profili ve Ürün / Paylaşım yorumlarının kötüye kullanılması ve iptali Kullanıcılara yada Ürünlere/paylaşımlara verilen puan ve yorumlar, daha sonra Kullanıcılar tarafından değiştirilemez ve silinemez. Verilen yorum, tüm Kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde Gardrops / gardrops.com kayıtlarına geçer. Kullanıcılar, verdikleri yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sıfatıyla sorumludur. Aşağıda tanımlanan şekilde yazılmış yorumlar, yorum hakkının kötüye kullanıldığı için kaldırılabilir. Bu şartlar haricindeki yorumlar kaldırılmaz. Gardrops / gardrops.com'a dava konusu olan bir yorumun iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı olduğu yönünde bir mahkeme kararının sunulması. Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler içeren yorumlar. Küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar Yalancı, sahtekar, üçkağıtçı gibi kışkırtıcı ve tahrik edici bir dil kullanılmamalıdır. Yorum verilen Kullanıcının Gardrops / gardrops.com'un tüm Kullanıcılarına açık bilgileri haricindeki kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-posta adresini vb. içeren yorumlar. İçeriğinde link veya script olan yorumlar. Kullanıcının yanlışlıkla başka bir Kullanıcıya olumsuz yorum vermesi ve bu yanlışlığı Gardrops / gardrops.com'a bildirmesi halinde, olumsuz yorum doğru Kullanıcıya yazıldıktan sonra hatalı yorum kaldırılır. Gardrops / gardrops.com'a, yanlış ve sahte Kullanıcı bilgisi vermiş olan kişilerin yorumları. Eğer, bu şartların birini veya birkaçını taşıyan nitelikte bir yorum aldıysanız Gardrops Destek Hattı ile irtibata geçip, durumun incelenmesini talep edebilirsiniz. Konu değerlendirildikten sonra, uygun görülürse yorum kaldırılacaktır. Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, “Bu Benim Olmalı” seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın “Bu Benim Olmalı” seçeneği ile ürün bedelini Kredi Kartı, Banka Kartı, Havale ile ödeyeceğini kabul etmesi ve Gardrops Kullanıcı Hesabı'na parayı göndermesi halinde, Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Güvenli Alışveriş Sistemi: Gardrops tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır. Gardrops, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Alışveriş Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli AlışverişSistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde Güvenli Alışveriş Sistemi bölümünde yer almaktadır. Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Gardrops'a ait değildir. Gardrops, satışa arz için Ürün listeleme, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin ilgili bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

9 - Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Gardrops tarafından oluşturulan tüm içerik ile Gardrops markası ve logosu Gardrops'a aittir. Kullanıcılar, Gardrops'un' fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

10 - Gardrops Hakları

Gardrops kadınlara yönelik bir platformdur. Gardrops etik ve moral değerlere aykırı hareket eden kullanıcıların üyeliklerini süresiz olarak dondurma hakkına ve gerekli gördüğü hallerde iptal etme ve silme hakkına sahiptir.

Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Gardrops'a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Gardrops'un sorumlu olmadığını ve Gardrops'un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.

Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Gardrops ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Gardrops'un söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Gardrops tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Gardrops, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. Gardrops Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Gardrops, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

Gardrops, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Gardrops'un uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

12 - Sorumluluklar

Siz,

işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler

kullanacağız marka, logo ve içerik

listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler

yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve

yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Gardrops, Gardrops çalışanları ve yöneticileri ile Gardrops kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Gardrops'un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Gardrops'un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Gardrops'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. Kullanıcı Gardrops tarafından kendisi için kesilen faturayı Gardrops ofisine gelerek almaktan sorumludur, Kullanıcı faturanın kendisine kargolanmasını talep ediyorsa bunu canlı destek alanından tarafımıza bildirerek 9 TL kargo ücreti, belirtilecek olan Gardrops banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

13 – Genel Hususlar

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır.

Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

Gardrops'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

Gardrops, kullanıcılara ilişkin bilgileri, sadece Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Gardrops sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki ihtilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların halinde, Mahkemeler ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

Gardrops'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

Gardrops sadece bayan kullanıcılar için yaratılmış bir platformdur. Gardrops her ne sebeple olursa olsun, erkek üyelerin üyeliklerini sonlandırma ve Gardrops üzerindeki aktivitelerine müdehale etme, iptal etme hakkına sahiptir.

14 - Ekler

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

Ekler

Ürününüz Gardrops'da satılmaya uygun mu? Gardrops kullanıcısı olarak, ürün satarken veya satın alırken bu işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmelisiniz.

Bir ürün listelerken;

Yasaklı ürünler

Dikkat edilmesi gereken ürünler Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir.

Yasaklı ürünler

Airbag ve ekipmanları

Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Alkollü içecekler

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Askeri teçhizat

Canlı hayvan

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Hisse senedi, tahvil, bono

İnsan organları

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Kültür ve tabiat varlıkları

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon ürünleri

Pornografik içerikli malzemeler

Radar dedektörleri

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler

Resmi kıyafetler ve üniformalar, lisanslı marka ürünleri ve formaları

Sahte veya Replika ürünler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Veteriner Tıbbi Ürünler

Kontratlar

Telif hakkına sahip ürünler

Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)

Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)

Tescilli marka olan ürünler

Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün

Etkinlik biletleri

Kullanılmış kozmetik ürünler

Kullanılmış tıbbi cihazlar

Yiyecek maddeleri

Rapor Et

Yukarıdaki maddelerde belirtilen nitelikte bir ürün satışı tespit ettiğinizde, ürün sayfalarında yer alan "Rapor Et" linkini kullanarak bu durumu Gardrops'a bildirebilirsiniz. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerimiz tarafından yapılacaktır.

Listeleme Kuralları

Ürününüzü Gardrops'da listelemeden önce Yasaklı ürünler bölümünü incelemelisiniz.

Dolaylı satış listelemeleri

Satıcı, listelediği ürünü Gardrops harici başka bir kanaldan satmak için bilgi (kendi web adresini, fiziksel dükkan adresini, e-posta adresini, telefon numarasını, icq, skype veya messenger irtibat bilgilerini v.s.) satmak için bilgi veremez.

Satıcı ürün açıklamalarında kapıda ödeme seçeneği sunamaz. Kullanıcılar arasındaki iletişim ve ticaret Gardrops üzerinden gerçekleştirilir. Yukarıda sıralanan araçların ve bilgilerin ürün açıklamalarında yer alması yasaktır.

Ürünle ilgisi olmayan kelimeler kullanmak

Satıcıların, sadece ürünlerine dikkat çekmek, kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için sattıkları ürünle ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır.

Ürün açıklamalarında uygun olmayan içeriklere yer verilmesi

Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, ürünleri almak isteyen kullanıcıları yanıltıcı, aldatıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği yada tedavisine yardımcı olduğu, hastalıkları iyileştirdiği, ağrı giderdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır.

Yine, takviye edici gıda veya kozmetik ürün adı altında kilo vermeye veya kilo aldırmaya yardımcı olduğu, yağ yaktığı, saç çıkarttığı veya zeka ve beyin geliştirdiği şeklinde veya buna benzer tedavi etkinliği kanıtlanmamış methodların açıklandığı beyanlara yer verilmesi yasakttır. Örneğin, gıda takviyesi niteliğinde bir ürünün ağrıyı giderir veya kilo vermeye yardımcı olur gibi ibarelerin ürün listeleme sayfasında kullanılmaması gerekir.

Hatalı kategoride listeleme

Gardrops'da her ürün için ürünün en uygun kategoride listelenmesi zorunludur.

Ürün açıklamalarında link kullanılması

Gardrops'da (iş bu web adresinde dahili olmayan) harici bir link paylaşımında / dağıtımında bulunulmaması gerekir.

Genel ahlak kurallarının aşılması

Ürün başlıkları ve açıklamaları gibi halka açık alanlarda küfürlü ve argo kelimeler kullanmak yasaktır. Ayrıca başka satıcı veya satıcıları, onların ürünlerini kötülemek, karalamak, satıcıya veya satıcılara hakaret etmek de yasaktır.

Kullanıcı Profili ve Ürün / Paylaşım yorumlarının kötüye kullanılması ve iptali

Kullanıcılara yada ürünlere/paylaşımlara verilen puan ve yorumlar, daha sonra kullanıcılar tarafından değiştirilemez ve silinemez. Verilen yorum, tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde Gardrops / gardrops.com kayıtlarına geçer. Kullanıcılar, verdikleri yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sıfatıyla sorumludur.

Aşağıda tanımlanan şekilde yazılmış yorumlar, yorum hakkının kötüye kullanıldığı için kaldırılabilir. Bu şartlar haricindeki yorumlar kaldırılmaz.

Gardrops / gardrops.com'a dava konusu olan bir yorumun iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı olduğu yönünde bir mahkeme kararının sunulması.

Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler içeren yorumlar.

Küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar Yalancı, sahtekar, üçkağıtçı gibi kışkırtıcı ve tahrik edici bir dil kullanılmamalıdır.

Yorum verilen kullanıcının Gardrops / gardrops.com'un tüm kullanıcılarına açık bilgileri haricindeki kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-posta adresini vb. içeren yorumlar.

İçeriğinde link veya script olan yorumlar.

Kullanıcının yanlışlıkla başka bir kullanıcıya olumsuz yorum vermesi ve bu yanlışlığı Gardrops / gardrops.com'a bildirmesi halinde, olumsuz yorum doğru kullanıcıya yazıldıktan sonra hatalı yorum kaldırılır.

Gardrops / gardrops.com'a, yanlış ve sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan kişilerin yorumları.

Eğer, bu şartların birini veya birkaçını taşıyan nitelikte bir yorum aldıysanız Gardrops Destek Hattı ile irtibata geçip, durumun incelenmesini talep edebilirsiniz. Konu değerlendirildikten sonra, uygun görülürse yorum kaldırılacaktır.

Alıcılar İçin Kurallar

Gardrops kuralları, tüm Gardrops kullanıcılarının güvenli ve eğlenceli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için vardır. Bir alıcı olarak Kullanıcı Sözleşmesi'ni inceleyip kuralları bilmeniz ve işlemlerinizi bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Gardrops dışında işlem gerçekleştirmek için bir satıcıyla irtibat kurmanız ve kendisine site harici işlem gerçekleştirmeyi teklif etmeniz kural ihlalidir ve üyelik iptalini gerektirir.

Kullanıcı Profili ve Ürün / Paylaşım yorumlarının kötüye kullanılması ve iptali

Kullanıcılara yada ürünlere/paylaşımlara verilen puan ve yorumlar, daha sonra kullanıcılar tarafından değiştirilemez ve silinemez. Verilen yorum, tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde Gardrops / gardrops.com kayıtlarına geçer.

Kullanıcılar, verdikleri yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sıfatıyla sorumludur. Aşağıda tanımlanan şekilde yazılmış yorumlar, yorum hakkının kötüye kullanıldığı için kaldırılabilir. Bu şartlar haricindeki yorumlar kaldırılmaz.

Gardrops / gardrops.com'a dava konusu olan bir yorumun iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı olduğu yönünde bir mahkeme kararının sunulması.

Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler içeren yorumlar.

Küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar Yalancı, sahtekar, üçkağıtçı gibi kışkırtıcı ve tahrik edici bir dil kullanılmamalıdır.

Yorum verilen kullanıcının Gardrops / gardrops.com'un tüm kullanıcılarına açık bilgileri haricindeki kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-posta adresini vb. içeren yorumlar.

İçeriğinde link veya script olan yorumlar.

Kullanıcının yanlışlıkla başka bir kullanıcıya olumsuz yorum vermesi ve bu yanlışlığı Gardrops / gardrops.com'a bildirmesi halinde, olumsuz yorum doğru kullanıcıya yazıldıktan sonra hatalı yorum kaldırılır.

Gardrops / gardrops.com'a, yanlış ve sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan kişilerin yorumları.

Eğer, bu şartların birini veya birkaçını taşıyan nitelikte bir yorum aldıysanız Gardrops Destek Hattı ile irtibata geçip, durumun incelenmesini talep edebilirsiniz. Konu değerlendirildikten sonra, uygun görülürse yorum kaldırılacaktır.

İlan Verme Kuralları

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır. gardrops.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme tekraren girilemez. Bir ilanın silinerek aynı ilanın sisteme tekrar yeni baştan girilmesi şeklindeki ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilgili ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

15.Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Gardros, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.Bu ve bunun gibi durumlar, Gardrops için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gardrops'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

16.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Tüm ekler ilgili Gardrops Yardım Sayfalarında yer almaktadır:

EK1 bağlantı: Mesafeli Satış Yönetmeliği

EK2 bağlantı: Gardrops.com Gizlilik Bildirimi

EK3 bağlantı: Tüketicinin Korunması Kanunu